|     |     |  
 
         
   
 

MƏMMƏD ARAZLI GÜNLƏRİM
GÜLXANIM FƏTƏLİ QIZI

SƏNƏTDƏ SON MƏNZİL OLMUR
PUBLİSİSTİK YAZILAR VƏ MÜSAHİBƏLƏR

MƏN ÖZÜM BİLİRƏM NƏÇİYƏM NƏYƏM
HAQQINDA YAZILMIŞ MƏQALƏLƏR
 
Bünyamin   QƏNBƏROV

“VƏTƏN  UNUDULMUR, VƏTƏN  UNUTMUR”
Oxucu  sözü

            Qol verdin boynunu qucaqlamağa,
            Göyünə baxmağa göz verdin, bəsim.
            Kürək söykəyənin ana torpağa,
            Haqqı yox, ayrı bir təltif istəsin...
Budur, həqiqi vətənpərvərlik. Budur, xalqa, xalqın tarixini yaşadan torpağa əsil bağlılıq. Budur, mayası torpaqdan yoğrulub, günəşdən ucalıq alan poeziya. Budur, Məmməd Araz poeziyası, öz cığırı, öz axarı, öz qaynaqları olan poeziya.
M. Araz üçün vətəndaş olmaq Vətənin ən böyük mükafatını almaq deməkdir. Bu, şairin “Vətən daşı olmayandan olmaz ölkə vətəndaşı” misrasından da aydın görünür. Sevimli şairimiz Məmməd Arazın indiyə qədər oxuculara xeyli sayda ədəbi töhfəsi olmuşdur. Onun kitabları bu gün oxucuların stolüstü kitabıdır.
“Dünya sənin, dünya mənim” kitabı oxucuya yeni poetik töhfədir.  “Yazıçı” nəşriyyatı tərəfindən buraxılan bu kitab M. Araz yaradıcılığının yeni bəhrələrindəndir. Əvvəlki kitabları kimi müəllifin bu kitabı da oxucular tərəfindən böyük maraqla qarşılanmışdır. Kitabda gedən şerlər oxucunun ruhunu oxşayır, saflığa, xeyirxahlığa, vətəndaşlığa çağırır.
Oxucu müasir ədəbi prosesi maraqla izləyir. Bu günkü poeziyadan yenilik, qeyri-adilik gözləyir. Sözçülük, ritorika oxucunu qane etmir. Coşqun şeriyyət, obrazlı deyimlər oxucuya mənəvi qida verir. Məmməd Araz poeziyasında yüksək qaye, fikrin emosionallığı hər sətirdə özünü göstərir:
            Yazım bu qürbətdə hara dərdimi,
            Keçdi yollarımız Arldan, Nimdən.
            Bu ağ şəhərlərin qara dərdini
            Çıxara bilmədim öz ürəyimdən.
Dünyanın bütün xalqlarını xoşbəxt və azad görmək arzusu M. Araz poeziyasının humanist qaynaqlarıdır.
Məmməd Araz şeri oxucunu cazibə qüvvəsilə özünə cəlb edir. Bu poeziyanın əlvanlığı, fikir qatları, estetikası ürəklərə asanlıqla yol tapır. Demək olar ki, onun şerlərinin əksəriyyəti bu gün dillər əzbəridir. Ilhamını, mayasını xalq yaradıcılığı qaynaqlarından alan, müşahidə etdiyi insanları və həyatı poetik süzgəcdən sənətkarlıqla keçirən Məmməd Araz xalqının sevimli şairidir.
            Mən Arazda şaxələnən çinardım,
            Ömrü boyu tufan əydim, su yardım.
            Xətainin qılıncını suvardım,
            Məmməd Araz karandaşı göyərdi...
“Dünya sənin, dünya mənim” kitabında  coşqun ehtiraslı, həyata, mübarizəyə səsləyən şerlər çoxdur. Bu misralar müasirlərimizi əsil vətəndaş olmağa çağırır:
            Xalqın ürəyində bir səs uyuyur;
            Vətən unudulmur, Vətən unutmur...

1984
                   
                         
                         
                        
                                                                                                                          
 
 
Bizim Nizami yaşlı ağsaqqal, müdrik poeziyamız, eyni zamanda, həmişə gənclik həvəsli, gənclik ehtiraslı olub.
Əsl sənət «söz oxuna meylli» deyil
Başqa cür desək,  sənətkar insan  da dağlar kimidir.
Şair doğmalığı, şair yadlığı!
Təbiət arxayın idi, toxtaq idi. Ancaq zaman elə zaman idi ki,
Uzun müddət xatirə yazmağı xoşlamamışam. Elə indi də xoşlamıram.
Niyyətimiz haradır, Mənzilimiz?...
Ucalıq, mərdlik və dostluq poeziyasıfree counters
Copyright© 2009 Saytı hazırladılar:
İdeya: İradə Tuncay
Dizayner: Nizami Allahyarov
Operatorlar: Mehriban Cəfərova, Gülər İsmayılova, Vüsalə Babayeva
Korrektor: Şamxal Şəbiyev
Site by: azDesign.ws